Доцент д-р архимандрит СЕРАФИМ (Алексиев)
Доцент д-р архимандрит СЕРГИЙ (Язаджиев)

ПРАВОСЛАВИЕ И ИКУМЕНИЗЪМ

ЗАЩО НЕ СМЕ И ЗАЩО НЕ МОЖЕМ ДА БЪДЕМ ИКУМЕНИСТИ?

Този труд посвещаваме на изстрадалия български народ и на всички, които милеят за чистотата на светата и непорочна, праотеческа православна вяра.

Второ издание. София, 1998 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

© Издание на Българската Старостилна Православна Църква
http://bulgarian-orthodox-church.org

При предявени претенции за авторски права върху текстове от библиотеката те ще бъдат изключени от общодостъпния й фонд.
Any claim to authorship infringment could be respected by suspending the unit from the generally accessible area of this library.