Updated:
19.09.2008 21:23

 

Отговор


на писмото до Негово Преосвещенство Триадицкия епископ Фотий с дата 25 юли 2008 г., от йеромонасите Ефрем, Касиан, Теофан и Климент

До Негово Всепреподобие
йеромонах Касиан

София, 29 юли (16 юли, ст. ст.) 2008 г.
Свщмчк Атиноген и 10-те му ученици.
Мчца Иулия девица.

Ваше Всепреподобие,

В отговор на писмо от 25 юли (12 юли, ст. ст.) 2008 година, подписано от Вас и от йеромонасите Ефрем, Теофан и Климент и предоставено от Негово Преосвещенство Триадицкия епископ Фотий в Църковния съвет на Българската Старостилна Православна Църква, заявяваме следното:

1. Не бихме искали да припомняме и коментираме поведението Ви от времето непосредствено преди и след Решението на Църковния съд на Българската Старостилна Православна Църква от 4 ноември 2005 г., по силата на което сте отстранен от нейния клир.

2. Сегашното Ваше предложение за т. нар. „братска среща и диалог“ буди крайно недоумение, като се вземе предвид, че:

• Вие категорично смятате себе си за прав, а Решението на Църковния съд – за напълно несправедливо, както сам твърдите в писмото си до Църковния съвет на Българската Старостилна Православна Църква от 11 февруари (29 януари, ст. ст.) 2006 г., където изрично казвате, че Църковният съд е действувал предубедено и злонамерено и че обвиненията му били „крайно неаргументирани, нелепи и неоснователни, и в този смисъл неверни“. Това Ваше безапелационно и голословно становище предопределя изцяло същностната част от съдържанието на писмото от 25 юли (12 юли, ст. ст.), което пък от своя страна е поредно тъжно потвърждение на основанията, залегнали в решението на Църковния съд от 4 ноември 2005 г. Така че Вашият призив за провеждане на „братска среща и диалог“ напълно се обезсмисля от собствената Ви изходна позиция.

• Освен Вас писмото от 25 юли (12 юли, ст. ст.) е подписано и от още трима йеромонаси. Те биха могли да смятат, че са в правото си да имат отношение към Вашия случай официално и по същество, само ако възприемат самите себе си за някаква „трета страна“, която се самонатоварва с арбитражна функция и апелира заедно с Вас за преразглеждане на решението на Църковния съд по Вашето дело. Но това е очевидна нелепост.

3. Що се отнася до препоръките на братския нам Свещен Синод на Противостоящите, то те Ви подтикват да се трудите за придобиване на „дълбоко покаяние, самокритика и себеукоряване“. Посланието на Синода до Вас е напълно еднозначно и ясно: „Каквато и да е възможната помощ, която би могло да Ви предоставим като Синод, тя би имала за цел изключително и само Вашето искрено покаяние...“

4. Дължим да уточним, че понятията „примирение“ и „помирение“ са приложими в отношенията между две враждуващи (във всички възможни значения на тази дума) страни и са абсолютно неприложими в нашия случай, защото никой от нас не враждува срещу Вашата личност. Опитът Ви да представите Решението на Църковния съд като плод от лична вражда, а себе си да смятате за невинна жертва, издава Ваши нагласи и поведение, за които не тук е мястото да говорим.

5. Не бихме искали да окачествяваме изрази във Вашето и на другите йеромонаси писмо от типа „молим за братска среща и диалог с Вас без участие на мирски лица и съставяне на протокол“; „ние сме готови да принесем покаяние, ако в процеса на разговора се окаже, че с нещо сме съгрешили“; „нашият разговор би могъл да изиграе ролята на подготовка за преразглеждане на осъждането на о. Касиан от Църковния съд“. — Те са само ярко и в същото време твърде печално потвърждение на изказаните дотук наши оценки.

6. Накрая бихме искали да използуваме повода, за да изразим нашето отношение към опита Ви от миналата година да бъдете приет в църковно общение от официалната църква (Българската патриаршия) под формата на своеобразна старостилна уния. От гледна точка на църковната позиция на Българската Старостилна Православна Църква тази Ваша стъпка свидетелствува за пълна еклесиологична безпринципност и пренася въпроса за дължимото от Вас покаяние и в областта на църковното съзнание, и още по-конкретно — в областта на православната вероизповед. Така този въпрос надхвърля рамките на допусканите от Вас изключително сериозни духовно-нравствени простъпки, които доведоха до решението на Църковния съд през 2005 г.

Секретар на Църковния съвет:

(Злати Златев)© 2008 - The (Old Calendar) Orthodox Church of Bulgaria
http://bulgarian-orthodox-church.org

Contacts:

e-mail address for contacts - gif picture
[guestbook]