Updated:
16.09.2008 9:52

 

Писмо


До Негово Преосвещенство Триадицкия епископ Фотий от йеромонасите Ефрем, Касиан, Теофан и Климент

12/25.07.2008
Мчци Прокъл и Иларий.
Преп. Михаил Малеин.
Икона на Пресв. Богородица „Троеручица”.

Ваше Преосвещенство,
Тъй като писмения диалог между Вас и нас не допринася полза за никого и не принася очакваните плодове, то ние смирено молим за братска среща и диалог с Вас, без участие на мирски лица и съставяне на протокол, с молба за уточняване на понятията, примирение и помирение, според както изисква светото Евангелие от всички нас и според настойчивите препоръки на загрижения за нас братския синод на Противостоящите. Същевременно ние сме готови да принесем покаяние, ако в процеса на разговора се окаже, че в нещо сме съгрешили.

Тъй като след Църк. съд на БСПЦ няма по-висша инстанция, към която бихме могли да се обърнем за апелация, а църковните правила ни дават право за такава апелация, то нашият разговор би могъл да изиграе ролята на подготовка за преразглеждане на осъждането на о. Касиан от същия Църк. съд.

Това правим с едничка цел да настъпи желания мир в църквата.

Желателно е на тази среща да присъства йеромонах Теодосий.

Оставяме със смирена почит към Вас в Христа и целуваме светата Ви десница:


© 2008 - The (Old Calendar) Orthodox Church of Bulgaria
http://bulgarian-orthodox-church.org

Contacts:

e-mail address for contacts - gif picture
[guestbook]