Updated:
11.07.2008 16:45

 

Съобщение от името на Църковния съд на Българската Старостилна Православна Църква


Братя и сестри!

На 23 октомври т. г. вие чухте изложение от името на Църковния съвет на Българската Старостилна Православна Църква във връзка с тревожните проблеми в ръководството, живота и дейността на Жаблянския манастир “Св. Йоан Предтеча”. С решение от 28 октомври (15 октомври, ст. ст.) 2005 г. Църковният съвет предаде случая на йеромонах Касиан (Ангелов) на Църковния съд с мнение да бъде образувано църковно-наказателно дело срещу този клирик. Най-общо казано, три са причините, които наложиха Църковният съд на Българската Старостилна Православна Църква да образува такова производство, а именно:

- Първо, установените от Църковния съвет твърде тежки нередности и нарушения, за които се полагат съответни канонически наказания;

- Второ, нежеланието на йеромонах Касиан покайно да преосмисли отстояваната от него крайно смущаваща и напълно неприемлива позиция в разговор с архиерея и членове на Църковния съвет, за каквото покайно преосмисляне той бе приканен от Негово Преосвещенство епископ Фотий в писмо от 25 септември (12 септември, ст. ст.) 2005 г., на което впрочем не последва никакъв отговор;

- Трето, в непосредствена връзка с току-що казаното, йеромонах Касиан и част от братята на манастира проявиха в свои устни и писмени изявления пълна убеденост в непоклатимата си правота и в безусловната истинност на изказваните от тях мнения и оценки, а това за съжаление нанася изключително силен удар върху надеждата те да проявят самокритичност и да принесат покаяние.

Църковният съд установи, че в ръководството и живота на манастира има трайно закрепнали неправилни и духовно опасни разбирания, нагласи, прояви и тенденции, включително и такива, които подкопават църковно-йерархичния ред, подронват здравото православно църковно съзнание и са в дълбоко противоречие с основополагащи начала за правилен православен духовен живот. Активно разпространявани от своите носители, тези разбирания, нагласи и прояви нанасят тежка и много трудно лечима духовна вреда върху паството на нашата Църква. С оглед на казаното дотук във възможно най-кратък и обобщен вид, Църковният съд, като по крайна икономия не налага нито едно от предвидените канонически наказания, се оказа принуден да вземе следното решение:

1) Йеромонах Касиан (Ангелов), считано от 6 ноември ( 24 октомври, ст. ст.), 2005 г. да не бъде смятан за клирик на Българската Старостилна Православна Църква.

2) Като призовава братята от манастира “Св. Йоан Предтеча” да проявят възможно най-висока духовно-нравствена отговорност, предоставя им да направят своя избор дали да останат под ръководството на йеромонах Касиан, или да се приобщят към изпълнението на Българската Старостилна Православна Църква.

Църковният съд и Църковният съвет на Българската Старостилна Православна Църква обръщат внимание на всички, които смятат себе си за част от нейното паство, че занапред би следвало да се въздържат от всякаква форма на църковно общение с йеромонах Касиан (Ангелов) и в същото време ги приканват да се молят за него, както и за монасите и послушниците, които биха го последвали, Господ да ги просвети, та да намерят пътя, водещ към спасение на душите им.


Вж също:

 


© 2008 - The (Old Calendar) Orthodox Church of Bulgaria
http://bulgarian-orthodox-church.org

Contacts:

e-mail address for contacts - gif picture
[guestbook]