Неделя на св. отци от VII Вселенски събор

27 октомври (14 октомври ст. ст.) 2019 г.

На днешния ден решихме да отдъхнем от мислените ни пътешествия по света... Да спрем, за да чуем какво говори сърцето ни.

Вслушахме се внимателно в Господните слова: „А ти, кога се молиш, влез в скришната си стая и, като си заключиш вратата, помоли се на твоя Отец...” (Мат. 6:6). Заедно с децата открихме коя е тази скришна стая и какво означава да заключим вратата. Както знаете, всяка стая има нужда от ред и чистота, затова се замислихме как да подредим и нашата.

В оживен разговор, изпълнен с много предположения и въпроси, децата лесно чуха какво говори собственото им сърце – за Господа, за обич, за мама и татко, за добри дела – и сякаш непрестанно зове: „Отче наш, Който си на небесата!”...

Прошение след прошение се опитвахме да вникнем в дълбокия смисъл на Господнята молитва, и най-вече да я обикнем и запечатаме в сърцата си. Накрая написахме прошенията на молитвата „Отче наш” на отделни листчета и всеки от учениците изтегли произволно прошение. Прочетохме ги едно подир друго, отправяйки „с едно сърце и едни уста” молитва към Господа. Дай Боже, всеки от нас да се потруди и вложи в своята „скришна стая” поне мъничка част от благодатта на Господнята молитва.

Въпроси, които ни вълнуваха:

– Защо сърцето е толкова важно за нас и какво наричаме сърце?
– За силата на Кръста и кое всъщност ни пази? – Маги с основание не приемаше, че това е само механичното прекръстване. Този въпрос даде добър повод да поговорим отново за силата на вярата на самия човек.
– За страховете ни и как да се борим с тях?
– Съществуват ли демони и има ли хора, обладани от зли духове?

Нашето пътуване през детските очи:


sunday.school@bulgarian-orthodox-church.org

© Българска Старостилна Православна Църква — Официална интернет страница