Updated:
16.09.2008 10:31

 

Покайно писмо


от миряните, изпратили молба за апелация по делото на йером. Касиан

До: Техни Преосвещенства, Членовете на Постоянния Свещен Синод на Еладската Православна Църква, Свещен Синод на Противостоящите

Копие до: Техни Преосвещенства, Членовете на Светия Синод на Румънската Старостилна Православна Църква

Копие до: Техни Преосвещенства, Членовете на Светия Синод на Руската Православна Задгранична Църква, Временно Висше Църковно Управление

Ваши Преосвещенства,

През месеците юни и юли 2008 г. ние, долуподписаните, изпратихме до Вас молба за апелация по делото на иером. Касиан и лични писма, с които изразихме своето недоверие към ръководството на БСПЦ и лично към нашия епископ Фотий Триадицки.

Благодарим за Вашия Синодален отговор, чрез който ни помогнахте да преосмислим позицията си и да разберем, че грешим. Осъзнавайки своята неправота, всеки един от нас принася покаяние. Убедихме се от собствен опит, че решението на Църковния съд за изправлението на иером.Касиан и тези, които го следват, е правомерно.

Смирено искаме прошка за това, че сложихме петно върху облика на нашия предстоятел, създадохме съблазън и повод за разкол. Публично молим за прошка всички братя и сестри за причинените смут и душевни скърби. Съзнаваме, че в настоящото тревожно време най-важно е чистото православно изповедание, каквото имаме в лицето на нашия предстоятел, преосвещенния епископ Фотий.

София,

14/27 август 2008 г.

Димитър Атанасов

Димитър Терзов

Димитър Христов

Радослав Симеонов

Стойко Иванов

Христо Радев

Красимира Карапанчева

Мариана Попова

Мария Вачкова

Мария Славова

Виолета Алексиева

Цветанка Ташкова


© 2008 - The (Old Calendar) Orthodox Church of Bulgaria
http://bulgarian-orthodox-church.org

Contacts:

e-mail address for contacts - gif picture
[guestbook]