Всеки сам е ковач на своята съдба

И ето, мисля си, че с това трябва да се захванат моите ангели и да не губят време: да постъпваме по Божиему, както трябва всеки християнин да постъпва. А ние даже забравяме, че това си е наш дълг – наш дълг е да търпим обиди, трудности, скърби, болести... Това го изисква нашият Господ. Изисква го, защото Той е дошъл, изкупил ни е – пролял е за нас Своята Кръв, приготвил ни е Царство Небесно и ни кани всички... И какъв позор ще бъде, когато на Страшния съд, мои мили дечица, ние се окажем от лявата страна! Защото всичко сме знаели, а не сме се трудили да го изпълним и не сме се каели. И затова угодниците Божии съветват, докато е време, да се каем, да се молим, та по Своята милост Господ да ни прости и да ни приеме в Царството Небесно.

Иначе ще ни бъде тежко. В светото Кръщение сме дали пред Бога обети: „Отричам се от сатаната! Съединявам се с Христа!“. В монашеството пак сме дали обети да търпим всичко, каквото Господ ни изпрати, всичко! А какво правим? Живели сме, трудили сме се, какво ли не сме работили, а най-главното – смирението, не сме го придобили, сърцето си не сме очистили и... ще попаднем от лявата страна. Но хайде, мои мили дечица, хайде да умоляваме Господа, да не попаднем от лявата страна! Аз от вас съвсем не искам да бъдете някакви велики хора. Иска ми се само едно: да чувствувате себе си най-негодните и най-лошите. Тогава Господ ще ви обича. Защото „Бог се противи на горделиви, а на смирени дава благодат“ (Иак. 4:6) – така пише в Свещеното Писание. И ако вие бъдете смирени, Господ и на вас ще даде благодат и ще помогне да се махнат всичките ви страсти, и ще устрои всичко добре за вас. Защото ние си имаме там ходатай – нашия дядо владика Серафим. Той ходатайствува за нас, обаче, мои дечица, за своите грехове ние сами ще отговаряме, ще отговаряме, защото имаме свободна воля. Дядо Серафим ще моли Господа да ни праща благоприятни обстоятелства, обаче решаващото за бъдещата ни съдба, това е нашата свободна воля. Дядо Серафим казваше: „Всеки човек сам е ковач на своята съдба“. Молитвите на светците помагат, но човек сам прави своя избор между доброто и злото.

Из книгата Православието е правилна вяра и живот според вярата