Не бива да очакваме от себе си безгрешност

Писмо на игумен Никон (Воробьов) до В. Н.

М ир Вам! Все още се учудвате, че много зло се проявява в сърцето Ви при един или друг случай. А аз винаги съм Ви казвал, че в нас се крият всички страсти и грехове, само че те се проявяват при подходящи за тях условия. Добавете и това, че ние се намираме под постоянния обстрел на дявола, който ни внушава всякакви греховни помисли, влечения, настроения и пр. „И тъй, гледайте, колко внимателно трябва да постъпвате“ (Еф. 5:15). „Затова, който мисли, че стои, нека гледа да не падне“ (1 Кор. 10:12). Не бива да очакваме от себе си безгрешност. Ние не грешим само докато Господ ни поддържа, а щом ни остави на нас самите, веднага падаме в една или в друга яма. Затова и ни е заповядано да се молим: „и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия“ (Лука 11:4).

И Вие не се учудвайте на своите падения, а се смирявайте и по-често казвайте като митаря: „Боже, бъди милостив към мене, грешната!“ Хората все смятат, че тази молитва не е за тях, ала по думите на светите отци, Бог не приема никоя молитва, ако в нея липсва митаревото настроение. Търсят възвишени състояния в молитвата, а това е прелест. Ние сме толкова повредени, грешни, имаме такъв неизплатим дълг пред Бога, че дори и през целия си живот непрестанно да викаме: „Боже, бъди милостив към мен, грешния!“, и тогава не бихме могли да се чувстваме освободени от дълга. Освен дълга на греха, имаме още и дълг да благодарим на Господа. За изплащане на този дълг не биха ни стигнали и милион живота! Ето защо ни остава да се смирим, да осъзнаем, че ни спасяват не нашите собствени дела, а непостижимото Божие милосърдие, и с надежда единствено на това милосърдие да викаме: „Господи, помилуй! Боже, бъди милостив към мен, грешния!“ „Който се смири, ще бъде въздигнат“ (Мат. 23:12) в царството Божие.

Търпете и се надявайте не на себе си, а на Господа. Поздрав на М. Б.! Аз все се каня да дойда до Москва, но не мога да реша кога. Простете! Бог да благослови Вас и М.!

Н.

Из книгата За нас е оставено покаянието