На ония, които любят Бога, всичко съдейства към добро

Писмо на игумен Никон (Воробьов)

М ир Вам! Простете, че толкова време не Ви отговорих. Не мислете, че съм Ви се обидил, нито ми приписвайте нещо друго. Съчувствувам Ви много, желая Ви от цялата си душа успех по невидимия път, който води към радост и тук, и в бъдещето – радост, която никой няма да Ви отнеме. Всичкото тукашно — е суета на суетите, мираж, майя (както твърдят индусите). И все пак да се избавим от тая „майя“ е работа за цял живот. Дай Боже поне в края на живота си да вкусим плодовете на истинската свобода, която Христос дава на учениците Си. Вие пък се горещите и искате от дете веднага да станете възрастна. Всяко нещо идва с времето си.

Все не успявам да получа от Вас отклик на мисълта, която отдавна се опитвам да внедря в душата Ви: където и да се намира човек, винаги се откриват множество случаи, когато може да се постъпи или според евангелските заповеди, или според вехтия човек. Ако внимателно бдим над себе си и се принуждаваме да живеем по заповедите, а в случай на нарушение искрено се каем и молим Бога за прошка, тогава ще растем духовно. Господ ще ни даде жива вяра, смирение и останалите качества на новия човек. Или изпълняваме заповедите и по този начин се обогатяваме, или, нарушавайки ги поради нашата повреденост от греха, се каем и пак се обогатяваме. Тъй се изпълват словата на апостола: „На ония, които любят Бога, всичко съдействува към добро“ (Рим. 8:28).

Когато дадени външни условия станат вредни и пречат на спасението, тогава Господ ни поставя в по-благоприятни условия. Трябва само да се предадем на волята Божия. „Сами себе си, един другиго, и целия си живот на Христа Бога да предадем“ — ето към какво ни призовава св. Църква на всяко богослужение.

Потърпете, имайте мъжество, не оскърбявайте Господа, пожертвувал заради Вас най-скъпото, което Той има – [Своя Единороден Син]. По-голяма жертва на любовта [от тази] и у Него няма. Защо тогава Вие не цените Божията любов, не се надявате на нея, а все търсите някъде в себе си или в други хора, когато всички ние сме нищо?

Повярвайте, че Господ иска във всеки миг да Ви даде най-големите блага, но Вие не сте в състояние да ги приемете без вреда за себе си. А каквото можете да приемете — всичко това ще Ви го даде. Съдете за своето състояние и по този признак. Поставете си за правило три пъти на ден да благодарите на Господа за цялата Му любов и грижа към целия човешки род и лично към Вас.

Господ да Ви вразуми и да Ви спаси!

Желаещият Ви всякакви милости от Господа Н.

Из книгата За нас е оставено покаянието