Програма за изчисляване на четиридесетия ден от кончината на православен християнин:

Моля, въведете дата на кончината на човека.
За ден първи се възприема датата на смъртта.

Дата на кончината:

ден
месец
година

Дата на помена:

ден
месец
година