Слово за празника Вход Господен в Йерусалим

Произнесено в катедралния храм „Успение Богородично“ на 17 април (4 април ст. ст.) 2022 г.

В името на Отца и Сина и Светия Дух.

Скъпи в Господа, братя и сестри!

В стихирите на вечерните стиховни на днешния празник чухме: „Ти, Който си носен от херувимите и възпяван от серафимите, седна, Благи, като Син на Давид, върху младо осле. И децата Те възпяваха, както подобава да се слави Бог, а юдеите беззаконно Те хулеха. Седенето на младо осле бе предобраз на това, че необузданите езичници ще преминат от неверие към вяра. Слава на Тебе, Христе, Който единствен си милостив и Човеколюбец“.

Господ идва в Йерусалим, изпълнявайки писаното за Него в закона и пророците, за да предаде Себе Си в жертва за изкупление на греховете на човешкия род. Идва за да понесе предателство, поругание, съд, разпятие, смърт и погребение. Идва за да възкръсне от мъртвите, да изведе от ада Адам и чрез Възкресението Си да даде спасение на всички нас.

Този, Който със слово е сътворил вселената и седи на престол в слава и величие, Когото не смеят да погледнат безплътните небесни Сили, идва като най-кроткия по сърце от синовете човешки. Вършещият преславни чудеса: изцелителят на болни, възкресителят на мъртви, влиза в Йерусалим с най-голямо смирение, възседнал върху осле. Ликуващите йерусалимски жители посрещат Този, Който възкреси четиридневния мъртвец Лазар, посрещат Царя Израилев, посрещат Сина Давидов, посрещат Чудотвореца, посрещат своя Избавител на Израиля.

На Царя на кротостта, любовта и правдата, Когото непрестанно хвалят ангелските ликове, подобава на земята най-чиста похвала и Той влага херувимско славословие в устата на незлобиви и непорочни младенци. За величествена колесница Той избира младо, неоседлавано осле, като символ на необучените в благочестие езичници, които, укротени от словото Му, ще станат Негов нов богоносен народ. За славна свита от велможи, за могъща войска, Той избира простите по сърце, предани и нелукави галилейски рибари, които след просвещаване със Светия Дух в деня на Петдесетница ще станат разпоредници на благодатта, строители на Църквата, ще разрушат царството на идолослужението, ще завладеят душите, умовете и сърцата на хиляди, милиони човеци.

Днес Христос влиза в Йерусалим. Йерусалим Го посреща с радостни възгласи като победител на смъртта. Но Йерусалим Го посреща и с подозрение, присмех и презрение. В Йерусалим Христос ще изгони търговците от храма. Край Йерусалим Той ще осъди безплодната смоковница на изсъхване. В Йерусалим Господ ще умие нозете на учениците Си, ще ги утеши, вдъхвайки им любов и вяра. В Йерусалим те ще вкусят страх, малодушие, скръб и смут. В Йерусалим апостол Петър пламенно ще се хвърли да защити Спасителя, в Йерусалим ще Го и предаде, в Йерусалим ще пролее горчиви покайни сълзи. В Йерусалим Христос ще изобличи книжниците и фарисеите, които няма да понесат гласа Му и обзети от омраза, ще подкупят Юда да Го предаде. После ще Го заловят, ще Го унизят и осъдят с лицемерен съд, ще Го предадат на Пилат и ще изпросят смъртта Му. А след разпятието Му ще Го хулят и ще Му се присмиват. В Йерусалим Христос ще възкръсне, дарявайки от гроба живот на осъдените на смърт.

Йерусалим, който днес посреща Спасителя на света, е цял събран в сърцето на всеки един от нас. Така в сърцето си с радост и ликуване приемаме Христа. В сърцето си горим с любов и решителност за вярност. Но отново в сърцето си сме малодушни, лукави, страхливи и неверни. В сърцето си се отегчаваме от Христа и Го изоставяме. В сърцето си не искаме да чуем гласа Му, говорещ в съвестта ни, и вършейки противното на Него, в самозабрава се отдалечаваме от Него. В сърцето си се плашим от гласа на слугинята и бързаме да кажем, че не Го познаваме. В сърцето си за тридесет сребърника се продаваме на Христовия враг, който започва тиранично да владее над нас. И пак в сърцето си долавяме зовящия ни глас Христов, в сърцето си се съкрушаваме, смиряваме се и се каем. В сърцето си, вкусило от благодатта на покаянието, виждаме победоносната слава на Христовото Възкресение, сърцето ни ликува в благодарност, когато Божието всеопрощение ни освобождава от оковите на греха, смъртта и дявола.

Нека този Йерусалим, който посрещна с ликуване и любов Христа, да влезе цял в сърцето на всеки един от нас и да го изпълни с хвалебно славословие! Нека с умити с покаяние сърца да дадем място на благодатта на Светия Дух, която да ни събере, та всички ние, взели Христовия кръст, да речем заедно с йерусалимските деца: „Осана! Благословен Идещият в име Господне, Царят Израилев“. Амин!

† Созополски епископ Серафим