Българска Православна Старостилна Църква


СЛОВО НА ТРИАДИЦКИЯ МИТРОПОЛИТ ФОТИЙ ПРИ ОПЕЛОТО НА ЙЕРОМОНАХ ТЕОФАН (НИКОЛОВ)


М инути ни делят, възлюбени, от мига, след който тук, в този преходен свят, вече не ще виждаме лика на обичния ни отец йеромонах Теофан. Продължителна и тежка болест бе неговото последно изпитание. Още съвсем млад той се труди всеотдайно в тази света обител, а в последните тридесет години от земния си път започва да служи и като неин ефимерий. Служи с рядко срещана ревност почти до сетния си дъх. В края на миналия месец, в особено тежко състояние, о. Теофан, като духовник на сестрите, чете изповеди и опростителна молитва – благословени, преблагословени усилия сред изнемога и болки, каквито едва ли можем да си представим.

Ще споделя с вас негови думи от последния период на болестта му:

„Нямам сили за живот и говорене. Имам нужда от тишина и мълчание. Говоренето и суетата около мен ме натоварват, защото ме напуска сърдечният мир…

Тук (т. е. по време на болест) е нужна силна, непоклатна вяра в Бога и увереност в Неговата любов, че всичко прави за наше добро…Той ще ни даде Утешител!

Интересно, при все че се обичаме, когато сме немощни поради болестта, не можем да обуздаваме страстите си (има се предвид гневът) и падаме и се валяме в краката на дявола…, падането е по-трудно, ако сме в търпение, а и Господ е милостив“.

Каквото и да изрека по-нататък, думите ми ще бледнеят пред приведените слова на отеца, изказани в състояние, в което човекът се разкрива докрай такъв, какъвто е – и с немощите си, и с добродетелите си. В тези слова тупти пулсът на вяра, търпение, покаяние, упование, живи и плодоносни сред огъня на страданията пред прага на вечността.

Дори в мигове на обърканост и замъглено съзнание о. Теофан чете опростителна молитва, прощава, благославя. Той завършва земния си път в деня, в който почитаме иконата на Божията Майка „Неизгаряща къпина“ , малко след като до смъртния му одър е бил прочетен канонът на службата в чест на тази чудотворна Богородична икона. Пречистата Богоматер да разпростре покрова си над неговата душа, молитвите на небесния му закрилник светител Теофан Затворник да я съпътстват и утешат.

Всемилостивият Христос Господ да прости волните и неволни прегрешения на Своя предан служител и наш събрат йеромонах Теофан, да зарадва душата му и да я упокои в Небесните Си селения, дето няма нито болка, нито печал, но безкраен живот, а нас да помилва като благ и човеколюбив Бог. Амин!


inform@bulgarian-orthodox-church.org