Българска Православна Старостилна Църква

Слово на Негово Високопреосвещенство Триадицкия митрополит Фотий след съслужението на архиереите от четирите поместни църкви-сестри в манастира „Св. Св. Киприан и Юстина“ край Атина


15 ОКТОМВРИ (2 ОКТОМВРИ СТ. СТ.) 2018 г.

Сeй дeнь, є3г0же сотвори2 гDь,
возрaдуемсz и3 возвесели1мсz въ џнь.

Блаженейши архиепископе на Атина и на цяла Гърция господин Калиник, Ваши Високопреосвещенства, Ваши Преосвещенства, досточтими отци и майки, възлюбени в Христос братя и сестри!

Слава на едната свята, единосъщна, неразделима и животворяща Троица сега и всякога и във вечни векове!

Да благодарим на единия триипостасен Бог за днешния празник – празник на вярата ни в Него, на любовта ни към Него, празник на единството ни в Неговата свята Църква, празник в чест на покровителите на тази света обител – светите славни и добропобедни мъченици Киприан и Юстина.

Да се зарадваме и да се възвеселим днес на този триединен празник.

Празникът на единството между поместните истинно-православни църкви в Гърция и в България, празникът на любовта ни в Христос току-що бе увенчан със съвместното отслужване на светата божествена евхаристия заедно с наши братя от Руската и Румънската църкви-сестри. Този празник е дар, с който Бог милостиво ни дари. Но този дар е и плод от съдействието на Божията благодат с нашата човешка воля. Да, по пътя към този празник ние имахме трудности, изпитания. Те обаче закалиха нашата добра воля, укрепиха нашето търпение, усилиха взаимното ни доверие. „Милостта и истината се срещнаха, правдата и мирът се целунаха“, казва светият Псалмопевец (Пс. 84:11 според славянския текст). Ето откъде блика радостта от днешния празник – от победата на истината и любовта. Любовта и истината – ако мога така да се изразя – са единосъщни, те взаимно се проникват. Любовта живее чрез истината; истината живее чрез любовта. Ако можем да говорим за език на любовта, той е истината и ако можем да говорим за език на истината, той е любовта. Любовта е живот на истината, сърце на истината. В своето неразлъчно единство Христовата любов и Христовата истина са сърцето и разумът на Църквата като богочовешки организъм.

* * *

Днес милостта и истината се срещат, правдата и мирът се прегръщат и от тях изгрява радостта на единството ни с нашия Спасител, на единството помежду ни в Него, в Неговото свято име. Да бъде благословен нашият Бог, който сътвори този ден! Да бъдат благословени светите мъченици Киприан и Юстина, които ни събраха днес в своята обител! Сред бурното море на този свят, сред хаоса от разделения и съблазни да пребъдем единни в Христовата истина и в Христовата любов! Да бъде свидетелството на нашите четири поместни истинно-православни църкви живо, дейно свидетелство за истината и любовта, които ни откри въплътената Истина и въплътената Любов, Спасителят на света Христос!

* * *

Каллінjку, бlжeннэйшему ґрхіє3пjскопу ґfи1ны и3 всеS є3ллaды, А#гаfаггeлу, высокопреwсвzщeннэйшему митрополjту и3 первостоsтелю рyсскіz правослaвныz цRкве въ разсёzніи, Влaсію, высокопреwсвzщeннэйшему ґрхіє3пjскопу и3 митрополjту румы1нскіz вост0чно-правослaвныz цRкве

МНОГАZ ЛЭТА.

Амин!


inform@bulgarian-orthodox-church.org