Българска Старостилна Православна Църква

Последна промяна:
02.03.2011 21:01

Триадицкий епископ Фотий

Проповед на Велика Събота

26 април (13 април ст. ст.) 2008 г.

 

Плът без Дух Господен. Това е грехопадналият човешки род, според думите на св. пророк Йезекиил , които чухме снощи, възлюбени: “... ето, Аз ще отворя гробовете ви и ще ви изведа, народе Мой, из гробовете ви и ще познаете, че Аз съм Господ, когато отворя гробовете ви и ви изведа, народе Мой, из гробовете ви; ще вложа във вас Моя Дух, и ще оживеете; ще ви настаня във вашата земя - и ще познаете, че Аз, Господ, казах това и извърших, казва Господ” (Йезек. 37:12-14).

Ето защо въплътеният Бог, Христос Господ, днес лежи бездиханен с тялото Си в гроб - за да вложи в нас Духа Божий, за да вложи в нас Дух на живот, на истински живот, на живот неумиращ, на живот вечен. Този Дух, Утешителят, Духът на истината, влиза в човека по-дълбоко, отколкото светлината и въздухът влизат. Този Дух прониква в душата по-дълбоко, отколкото човешката мисъл може да проследи. Този Дух умъртвява мъртвостта на душата. Той ще възкреси и тялото. Този Дух влива и в душата, и в тялото вечен живот.

Ала ето, че светът, който намрази и уби Христа, не спира повече от две хиляди години да мрази и да гони Него, умрелия и възкръсналия заради нас Христос Господ. Светът се умилква лукаво около душите ни и ги кани да се венчаят за него и да загърбят Христа, да загърбят Духа Господен. Светът предлага на душите ни всичките си богатства само и само те да се отвърнат от Духа и да станат робини на плътта. Светът неуморно варосва всичките си гробове в ослепителна белота само и само да ни примами да се върнем в тях.

Но нима ние, изкупените с Христовата кръв, ще се върнем в гробовете, от които ни изведе Господ? Нима така ще се отплатим на въплътената Любов, която лежи днес в гроб, за да ни изведе завинаги от нашите гробове? Не, да не бъде!

Милостиви Христе, влез в умовете ни, влез в нашата свяст по-дълбоко, отколкото може да влезе светът с всички негови мисли. Спусни се в сърцата ни по-дълбоко, отколкото кое да е чувство, желание или страст на тоя свят може да се спусне. И научи сърцата ни да не стават луди по шарените измами и примамки на света. Та да не се обръщаме назад, към гробовете, от които си ни извел, Господи. Оживотвори ни с Твоя Дух! Умъртви в нас смъртта и тлението.

И пак, и отново, оживотвори ни със своя Свят Дух, за да бъдем Твои люде сега и всякога и във вечни векове! Амин.


(c) Bulgarian-Orthodox-Church.org