Последна промяна:
26.04.2008 20:34

Триадицкий епископ ФОТИЙ

Слово на Велики петък


25 април (12 април, ст. ст.) 2008 г.

Велики петък… Невъзможно е човешко слово да вмести в пълнота смисъла на Христовия Велики петък. А с умножаването на годините и вековете сякаш все по-трудно става да се обхване и изрази със слово трагичната глъбина и на един друг, на един изцяло човешки велики петък.

Смисълът на Христовия Велики петък се разкрива в тайниците на скрити от света умове и сърца, просветени от несътворената светлина на Истината. Човешкият велики петък напира да погълне целия свят, да изпълни не един ден, а години и векове – цялото време на людския живот, та да бъде той живот без Бога и живот в борба срещу Бога.

На Велики петък човеци предадоха на съд Този, Който в края на времената ще съди живите и мъртвите, подложиха на жестоки мъки Този, Който дойде да изцели човешкия род от греха и да го избави от смъртта. Наследниците на тия безумци и днес искат за Христа Велики петък без Пасха, смърт без Възкресение. Но с това само правят по-ужасен своя собствен велики петък, от който се опитват да избягат в миражните блянове за земен рай. Но накъде всъщност вървят людете днес? Вече немалко човеци са готови да убият собствената си човечност, та в тази си лудост да се почувствуват демонично свободни от всякакъв смисъл, от всякакви норми, от всичко Божие и човешко…

Ала и още нещо, не по-малко мъчително. Днес мнозина и мнозина първосвещеници и свещеници, зовящи се Христови, говорят за Христа, а с делата си Го пъдят от себе си, пъдят Го от храма и от душите на тия малките, що вярват в Него. Днес църковни сановници затварят дверите на Христовата истина пред човеците; нито сами влизат, нито влизащите пускат да влязат (ср. Мат. 23:13). Днес новозаветни първосвещеници и свещеници готвят нов велики петък за Христа. Днес не Христос гони търговците от Божия дом, а търговци гонят Христа от Неговия храм.

Наш мрачен човешки велики петък…

Но само капка смисъл от Христовия Велики петък може да изцери безсмислието на човешкия велики петък и да пръсне мрака му. Защото кротостта на Богочовека е по-силна от човешката ярост, любовта Му е по-крепка от човешката злоба и смирението Му е по-могъщо от човешката гордост. Човеци се силят да изтрият Божия лик от душите си, а ето, че Христос Бог дава сила мощ на Своя лик, изписан и върху дърво и той чудотвори и осиява ликовете на тия, що с искрена и топла вяра го почитат. Щом слепи станат водачи на слепите, Господ дарява водачество на безвестни люде, на младенци и сиромаси. Щом човешките езици занемеят от неверие, и костите на праведните гръмовно благовестят Божията истина. Необозрим е смисълът и трепетна е тайната на Христовия Велики петък. Поражение, по-могъщо от всички човешки победи взети заедно. Поражение, от което избликна победата над греха, смъртта и дявола. Всички човешки победи са поразени и ще бъдат поразени от смъртта, единствено Христовото поражение на Велики петък порази и победи самата смърт. С кротък глас дълготърпеливият Христос Господ ни зове да се освестим, да се върнем при Него, да се върнем у дома; зове ни да утолим глада и жаждата си на Неговата трапеза, да станем участници в Неговото, по човешки речено, поражение и в Неговата божествена победа, та с очистени, обновени, просветени умове и сърца да възкликнем в днешния велик и свят ден:

Покланяме се на Твоите страдания, Христе!

Покланяме се на Твоите страдания, Христе!

Покланяме се на Твоите страдания, Христе!

Покажи ни и славното Си възкресение! Амин.


home | index

© Издание на Българската Старостилна Православна Църква
http://bulgarian-orthodox-church.org
При предявени претенции за авторски права върху текстове от библиотеката те ще бъдат изключени от общодостъпния й фонд.
Any claim to authorship infringment could be respected by suspending the unit from the generally accessible area of this library.
Отзиви, съобщения [guestbook]