Теми:

 • Сътворението на света
 • Старозаветните събития и личности
 • Новозаветни събития и личности
 • 12-те Господски и Богородични празници
 • Жития на светии
 • Основни знания за св. Литургия
 • Молитви и песни на църковно-славянски езикНашите задачи и цели в обучението на подрастващите:

 • да изучават същността на отделните елементи на светата Литургия чрез нагледни примери по време на самото богослужение с цел съпричастност и съпреживяване от страна на децата на случващото се в храма;
 • да бъдат подпомогнати да развият молитвено чувство, като чрез заучаване на песни и молитви от богослужението съдействаме у тях да се формира трайно впечатление кое е най-важното при пребиваване в храма, а именно молитвата;
 • да развият любов към знанието, което просвещава ума – чрез четене на книги и разговори по вълнуващи ги теми;
 • да задълбочат усета и стремежа си към доброто, за да започнат да придобиват отрано истински християнски добродетели – като им се поднасят примери от реалния живот, четат се жития и поучителни приказки, правят се интересни паралели между тях;
 • да почувстват истинската грижа на нас, родителите не само за тялото, но и за безсмъртната им душа, което се преподава само чрез проявената към тях самите разсъдителност, такт, любов и всеотдайност;
 • да вникнат постепенно в смисъла на основни нравствени понятия като „истина“, „вяра“, „доверие“, „достойнство“, „чест“, „дълг“, „любов“, „милосърдие“ , разяснявани от позициите на православния светоглед. Всяка конкретна тема ще предлага паралели между съвременните разбирания на тези основни понятия в светлината на съвременните технологии и на фона на медийната среда, от една страна, и техният смисъл от православна гледна точка включително и в историческа ретроспекция, от друга.