Българска Православна Старостилна Църква

Теми, които ще се разглеждат през учебната 2019/2020 година:

Програма:

Нашите задачи в обучението на подрастващите:


sunday.school@bulgarian-orthodox-church.org

© Българска Старостилна Православна Църква — официална интернет страница