СЪОБЩЕНИЕ

Скъпи родители,

През месец февруари в Неделното училище ще се проведат занятия само в Неделя на блудния син (12.02.2023 г. н. ст.). През останалите недели на месеца няма да има учебни занятия. Ако е воля Божия, през март месец занятията с децата ще продължат според обичайната програма – всяка неделя от 9:30 ч.

По-подробна информация за училището може да намерите на сайта на Българската Православна Старостилна Църква, раздел „Църковен живот“ – „Неделно училище“. За контакти: sunday.school@bulgarian-orthodox-church.org.

От преподавателите в Неделното училище