Неделя 16-та след Петдесетница

6 октомври (23 септември ст. ст.) 2019 г.

Нашето пътешествие ни пренесе до най-святото място в Йерусалимския храм – Святая Святих. С вълнение и много въпроси проследихме срещата на свети праведен Захарий с изпратения при него архангел Гавриил. Радвахме се на ангелското благовестие и изпитахме тревогите и съмненията на свети Захарий, че в старостта си той и благоверната му съпруга Елисавета ще станат родители на толкова велик син.

Мислено присъствахме и на раждането на светия Предтеча и Кръстител Господен Йоан. Зарадвахме се заедно с народа, дошъл на осмия ден от раждането на Господния Предтеча, за чудното освобождаване на свети Захарий от връзките на немотата.

Накрая видяхме страха и безумието на цар Ирод. Научихме, че сатаната винаги притеснява и пакости на праведните. Но ние вярваме, че човеколюбието, милосърдието и крепката десница на Нашия Господ не ще оставят праведника. „Ще им помогне Господ и ще ги избави; ще ги избави от нечестивците и ще ги спаси, защото Нему се уповават.“ (Пс. 36:40) Твърдо се уверихме в тази истина, когато научихме как Господ спасил света праведна Елисавета и младенецът Йоан от убийците, които изпратил цар Ирод. Тогава се случило чудо – Бог скрил Своите светии от очите на кръвожадните злодеи в една скала, която се разделила и подслонила невинните страдалци.

Въпроси, които ни вълнуваха:

– Какво е Святая Святих и къде се намира в съвременните храмове?
– Къде в православните храмове се изобразява лика на свети Йоан Кръстител?
– Какво означава предтеча?
– Какво е кадило? Защо свещениците кадят?
– Кои са ангелите? По какво свети Захарий е разбрал, че пред него стои Ангел?
– Какво означава да се съмняваш?

Нашето пътуване през детските очи:

Този път много от децата рисуваха слънце под различни форми. Затова си говорихме и за едно от имената на Нашия Господ – Слънцето на правдата.


sunday.school@bulgarian-orthodox-church.org

© Българска Старостилна Православна Църква — Официална интернет страница