Неделя 6. след Пасха, на Слепия

21 май (8 май ст. ст.) 2023 г.

На брега на Генисаретското езеро, където се намирало древното селище Витсаида – това са координатите на днешното ни пътешествие с децата. И за да не се загубим сред красотата на пейзажа, веднага научаваме, че хората наричали това езеро и Галилейското море. Обичайно то било тихо и спокойно, само от време на време в него се извивали силни бури, типични за морския климат.

Тук, на това живописно място, рибарят Зеведей и неговата благочестива съпруга Саломия (дъщеря на св. прав. Йосиф Обручник) родили и отгледали двамата си сина – Яков и Йоан.

Този Христов ученик бил призван да започне своето Евангелие с възвишени, могъщи като гръм слова, които обаче отекват в нашите сърца с благозвучието на камбанен звън, радостно разнасящ вестта, че „Словото стана плът, и живя между нас, пълно с благодат и истина“. (Иоан 1:14) В нашата класна стая зазвъняха две звънчета, за да оставят у децата спомен за това велико благовестие.

Необикновен е житейският път на светия апостол Йоан и едва ли бихме могли да говорим за него в пълнота, затова тръгнахме заедно с най-младия сред апостолите, за да видим как неотклонно следвал Господа. Удивени присъствахме на чудния улов на риба, чрез който смиреният Учител призовал четирима от апостолите, сред които и свети Йоан Богослов, да ловят оттук насетне човеци:

Свети Йоан бил чист, незлобив и доверчив, но в същото време изпълнен с ревност за славата Божия. Той обикнал Спасителя с цялата сила на девственото си, невинно сърце, затова и Господ го обичал повече от