Българска Старостилна Православна Църква

ИЗМИНАХА 40 ДНИ ОТ КОНЧИНАТА
НА
свещеник д-р Николай (Нено) Иванов
20 февруари 1947 – 24 май 2016

В продължение на шестнадесет години отец Николай послужи на Христовата Църква, оставяйки незаличима диря в сърцата на всички, които е обгрижил, подкрепил, лекувал като свещеник и лекар. Открит и прям, безкористен и скромен, той съчетаваше строгото аскетично отношение към себе си с изключително внимание към трудностите, страданията, болките на тия, които се обръщаха към него за пастирска и лекарска помощ. Всички ние – неговите събратя по служение, неговите духовни чеда, неговите роднини и близки не ще го забравим – според силите си ще се молим за него и нека в тази наша молитва, както и в християнската обич помежду ни, да намира неумиращ израз любовта ни към него. Всемилостивият Христос Бог да прости волните и неволни прегрешения на Своя предан служител свещеник Николай, да зарадва душата му с радост, която „никой няма да отнеме“ (Иоан 16:22) и да я упокои в Небесните Си селения, дето няма нито болка, нито печал, но безкраен живот.

От Църковния съвет на

Българската Православна Старостилна Църква и

Църковното настоятелство на катедралния храм

Успение Богородично“.


(c) Bulgarian-Orthodox-Church.org