Българска Старостилна Православна Църква

Престави се в Господа свещеник д-р Николай (Нено) Иванов

На 24 май (11 май ст. ст.) 2016 г., след кратко, но тежко боледуване премина във вечността обичният ни отец Николай Иванов, роден на 20 февруари 1947 г.

Милостивият Бог да прости волните и неволните прегрешения на новопреставения свой служител и да упокои душата му в Небесните Си селения – там, дето няма нито болка, нито печал, но безкраен живот.

Опелото ще бъде отслужено на 27 май (14 май ст. ст.) в катедралния храм „Успение Богородично“ в София, от 10:00 часа, а погребението ще се извърши непосредствено след опелото в гробищния парк в кв. „Бояна“.

Отец Николай на Пасха, 2015 г.


(c) Bulgarian-Orthodox-Church.org