Българска Православна Старостилна Църква

Съобщение относно обединението на Свещения Синод на Противостоящите и на Свещения Синод на Църквата на истинските православни християни на Гърция

След приключване на официалния диалог между Синода на Противостоящите и Синода на Църквата на истинските православни християни в Гърция, прес-службата на Свещения Синод на ИПЦ1 на Гърция прави следното заявление:

Днес, 18 март (5 март ст. ст.) 2014 година, Светият и Свещен Синод на Църквата на истинските православни християни на Гърция под председателството на Блаженнейшия Калиник, архиепископ на Атина и цяла Гърция, се събра в храма на Пресвета Богородица, за да се обедини с Гръцкия Синод на Противостоящите.

След потвърждаването на еклесиологичните съглашения и отмяната на каноническите препятствия, епископите от Синода на Противостоящите отсега се явяват пълноправни и канонични членове на Свещения Синод на ИПЦ на Гърция.

В най-близко време Свещеният Синод в своя нов разширен състав успешно ще разреши различни организационни и юрисдикционни въпроси, свързани с практическата страна на обединението.

Свещеният Синод назначи архиерейско съслужение под предстоятелството на Блаженейшия Калиник, архиепископ на Атина и на цяла Гърция в следващата неделя, Неделя кръстопоклонна, 23 март (10 март ст. ст.) в манастира св. Николай в Пайяния.

Източник

1 Истинно Православната Църква – бел. ред.


(c) Bulgarian-Orthodox-Church.org