ОБРЪЩЕНИЕ НА ЦЪРКОВНИЯ СЪВЕТ на
Българската Православна Старостилна Църква КЪМ НЕЙНИЯ КЛИР И ПАСТВО


Скъпи в Господа отци, братя и сестри,

Във връзка с епидемичното разпространение на заболяването COVID-19, причинено от коронавирус 2 (SARS-CoV-2), и въведеното в страната извънредно положение ЦС на БПСЦ се обръща към всички вас със следния призив:

На първо място, молим ви да спазвате стриктно разпорежданията на държавните и медицинските органи по отношение на въведените мерки с цел да бъде ограничено разпространението на заразата. Напомняме ви, че християнинът би трябвало да върши това не само под страх от предвидените законови наказания, но най-вече по съвест. Законът на християнската любов изисква от нас да имаме съзнанието, че от нашето поведение зависи не само собственото ни здраве, но преди всичко здравето и живота на нашите ближни. Нека всички, които страдат от каквито и да било инфекциозни заболявания, а особено при симптоми, характерни при зараза от разпространяващия се вирус, да проявят отговорност и да се въздържат от посещаване на богослуженията в храмовете на БПСЦ. Доброволното лишаване от присъствието на богослуженията в тези случаи ще бъде израз на грижата ни за нашите ближни. Засега храмовете не са включени в списъка на обществените сгради, които трябва да бъдат затворени, така че редовните богослужения продължават. Ще продължат и преките излъчвания на богослуженията от нашия катедрален храм в София. Всеки, на когото се налага по здравословни причини да остане вкъщи, би могъл да ги следи в YouTube канала на БПСЦ.

Апелираме и към вашите усетливост, състрадание и християнска любов към старите, самотните, немощните, болните наши братя и сестри, които може би се нуждаят от помощта ни, които навярно се затрудняват да си набавят необходимите им храни, лекарства или се нуждаят от някаква друга подкрепа. Понякога това, което за здравия е лесно и незначително, за немощния е голямо затруднение. Нека по християнски да бъдем чувствителни за нуждите на нашите ближни.

По отношение на поведението ни в храма. Отново напомняме за необходимостта да бъдат добросъвестно спазвани указанията на властите за дисциплина и отговорно поведение на публични места в условията на епидемията. По възможност следва да се избягва струпването на вярващите на едно място в пространството на храма, особено при поклонението пред светите икони и при благословението в края на богослуженията. И още нещо. Всеки, който пожелае, би могъл да извършва поклонението пред светите икони, без да ги целува, само с обичайните поклони. Същото се отнася и за благословението в края на богослужението. Би могло да се взема благословение, без да се целуват кръстът и ръката на свещеника, само с поклон, ако някой предпочита това от съображения за сигурност. Това остава на личния избор на всеки един християнин. Да помним, че по-важно от външната форма на поклонението е благоговейното отношение към светинята в сърцата ни.

Ако се наложи, ще се постараем да ви предоставим своевременно допълнителна информация, която би била обусловена от промени в епидемиологичната обстановка у нас и последващи решения на гражданските и медицинските власти.

Най-сетне, бихме искали да ви припомним, че времето на всеобщото бедствие, което Господ допуска и което съвпада с времето на Великия пост, следва да бъде осмислено от нас в духовен план. Нека то да бъде за нас време на покаяние и смирение. Но не и на униние, малодушие и ропот. Всички сме в Божиите ръце. И времето на земния ни живот, и часът на смъртта, и здравето, и болестта – всичко се отмерва от премъдрия Божи промисъл. Той всичко изпраща за наше добро с оглед най-вече на вечната ни участ. Да не забравяме Господните слова: „Не две ли врабчета се продават за един асарий? И ни едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия Отец; а вам и космите на главата са всички преброени; не бойте се, прочее: от много врабчета вие сте по-ценни“ (Мaт. 10: 29-31).

София, 15 март (2 март, ст. ст.) 2020 г.