Updated:
13.07.2008 11:15

 

Отворено писмо


до Триадицкия епископ Фотий и неговото паство

Преосвещений Владико, отци и братя,

Вече три години откакто съм отстранен от клира Ви (с писмо от 23.10/05.11.2005 г.), но постоянно чувам от вашите среди призив: „да се покая”. Да, покаянието е основно за християнството. Свв. Отци ни учат да приемаме дори несправедливи обвинения и да се каем за тях, с изключение на такива, които касаят изповядването на нашата вяра.

Така притеснен от необходимостта и от нежеланието ми да огорча, когото и да било, се чувствам длъжен да разкажа, че преди т.нар. църковен съд, имаше необявен монастирски съд срещу мен, като игумен на м-р „Св. Йоан Предтеча”, от двама напуснали братя.

Там бях обвинен пред монастирското братство в същите нарушения, в които и по-късно на църковния съд. Обвиненията не отговарят на действителността, те са граждански (не верови) и неаргументирани. Там, без да оспорвам обвиненията, поисках прошка от обвинителите, като правих земни поклони пред тях и на колене със сълзи ги молих да ми простят, но те не ми простиха и напуснаха монастира.

По-късно бях поканен на „среща с членове на църковния съвет”, която среща се оказа - „църковен съд”. Обвиненията бяха същите, плюс допълнителни лични, но всички обвинения не са верови.

За мен всичко това беше неочаквано.

Веднага след „срещата”-съд поисках лична среща с предстоятеля и председател на църковния съд еп. Фотий: устно, по телефона, чрез SMS и чрез сестрите от Княжевския м-р за изповед пред него, но отвсякъде последва... мълчание, и не бях приет за изповед.

Простете, мили благопожелатели, но други форми на покаяние в Св. Църква няма и на призива ви „да се покая”, аз не зная - КАК?

С настоящите редове изказвам искрената си благодарност към членовете на църковния съд, както и към напусналите братя, които ги подкрепиха, и към всички, присъединили се към тях, за всичко, което ми сториха заради Господа.

убогий: иг. Касиан

21.06/04.07.2008

Мчк Юлиан Тарсийски

P.S. Моля за прошка всички, които съм съблазнил с моето упрямство и непреклонност.


Вж също:

Изложение от името на Църковния съвет на Българската Старостилна Православна Църква по повод отвореното писмо на йеромонах Касиан


© 2008 - The (Old Calendar) Orthodox Church of Bulgaria
http://bulgarian-orthodox-church.org

Contacts:

e-mail address for contacts - gif picture
[guestbook]