Updated:
09.11.2008 16:01

Църковен съд на Българската Старостилна Православна Църква

РЕШЕНИЕ


на Църковния съд на Българската Старостилна Православна Църква по църковно дело № 2 от 2008 г.

Църковният съд на Българската Старостилна Православна Църква в заседанието си, проведено на 7 ноември (25 октомври, ст. ст.) 2008 г. в гр. София, в състав:

Председател: Негово Преосвещенство Триадицкий епископ Фотий
Членове: Техни Благоговейнства свещеник Константин Дженков и свещеник Николай Иванов

при секретар господин Злати Златев, разгледа полученото от Негово Преосвещенство епископ Фотий покайно писмо на йеромонах Ефрем (Раденков) от 28 октомври (15 октомври, ст. ст.) 2008 г.
Писмото има следното съдържание:

«До н. пр. Триадицки еп. Фотий.
Копие до членовете на Ц. съд при БСПЦ.
Копие до сестрите от Покровския монастир

София, 15/28.10.2008 г.
Преп. Евтимий нови. препмчк
Лукиан. презв. Антиохийски

Преосвещенни владико, уважаеми членове на Църковния съд!

Милостивото и снизходително ваше отношение към покаялите се йеромонаси Серафим и Теофан ми дава благата надежда, че и моето по-слабо и немощно покаяние няма да бъде презряно и отхвърлено. Мъката и теготата на душата ми достигнаха краен предел и желанието ми да поставя ново начало е узряло, а решимостта ми е вече твърда и непоколебима.
Моля ви да проявите разбиране и съчувствие, и да не пренебрегнете искрената ми и сърдечна молба да ми простите всичко, с което по един или друг начин, осъзнато или неосъзнато, съм ви причинил: огорчения и унижения, засегнал съм и съм уязвил някого от вас - преосвещенни владико, многоуважавани членове на Ц. съд и съвет, досточтими майки и сестри.
Измъчен и нагнетен, не желая да се впускам отново в разисквания, подробности, обвинения и заключения, както постъпвах досега в неразумието си, дори бих искал тези неща да се изтрият от паметта ми.
С покорност и търпение очаквам да изпълня наложената ми епитимия и ви умолявам да ме приемете отново като действащ клирик на БСПЦ, но вече като най-последен от всички.
Разбирам и чувствам, че вие искрено ми желаете доброто и разбирате трудността на този момент от живота ми.
Прося вашите свети молитви, от които наистина сега имам преголяма нужда, за да мога отново да се изправя, но вече духовно по-здрав, умъдрен и утвърден в намерението си да бъда послушен и покорен на своите духовни наставници и ръководители.
Кая се във връзка с изложеното в основанията на Ц. съд залегнали в решението му по моето дело.
многогрешний иером. Ефрем»

ВЪЗ ОСНОВА НА ПРИНЕСЕНОТО ОТ ЙЕРОМОНАХ EФРЕМ ПОКАЯНИЕ И КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД,

че същият изцяло се съобрази с решението по неговото дело от 5 септември (23 август, ст. ст.) 2008 г., като изяви готовност да замине за посоченото му място за временно пребиваване и като спази стриктно наложената му забрана да свещенодействува

ЦЪРКОВНИЯТ СЪД НА БЪЛГАРСКАТА СТАРОСТИЛНА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА РЕШИ:

Отменя църковното наказание, наложено на йеромонах Ефрем (Раденков) с решението по църковно-наказателно дело №1 срещу същия от 5 септември (23 август, ст. ст.) 2008 г., и го възстановява в длъжността ефимерий при девическия манастир „Покров на Пресвета Богородица” в квартал Княжево – София.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

Настоящото Решение на Църковния съд, както и съдържанието на покайното писмо, получено от йеромонах Ефрем, да бъдат доведени до знанието на клира и паството на Българската Старостилна Православна Църква.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п.) Триадицкий епископ Фотий
ЧЛЕНОВЕ: 1). (п.) Свещеник Константин Дженков ; 2). (п.) Свещеник Николай Иванов


© 2008 - The (Old Calendar) Orthodox Church of Bulgaria
http://bulgarian-orthodox-church.org

Contacts:

e-mail address for contacts - gif picture
[guestbook]