Updated:
19.09.2008 21:23

 

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ИМЕТО НА ЦЪРКОВНИЯ СЪД НА БЪЛГАРСКАТА СТАРОСТИЛНА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА


Църковният съд на Българската Старостилна Православна Църква в заседанието си, проведено на 5 септември (23 август, ст. ст.) 2008 г. в гр. София, в състав:

Председател: Негово Преосвещенство Триадицкий епископ Фотий
Членове: Техни Благоговейнства свещеник Константин Дженков и свещеник Николай Иванов

при секретар господин Злати Златев, разгледа църковно-наказателното дело срещу йеромонах Ефрем (Раденков), ефимерий при девическия манастир „Покров на Пресвета Богородица” в квартал Княжево – София.
За да се произнесе, Църковният съд взе под внимание Заключението на проведеното от Църковния съвет на Българската Старостилна Православна Църква следствие, в което са проучени и систематизирани постъпили сведения за църковно-канонически нарушения, отразени в писмено заявени гледища, в изказвания и в поведение на йеромонах Ефрем. В Заключението се дава преценка, че е налице достатъчно основание да бъде образувано църковно-съдебно производство по разглеждания случай.

Част от основните простъпки на йеромонах Ефрем могат да бъдат обобщени в следните три групи:

1. Йеромонах Ефрем категорично поддържа несъгласието си с решението на Църковния съд относно йеромонах Касиан (Ангелов) от 4 ноември (н. ст.) 2005 г. Квалифицира го като погрешно и вредно. Йеромонах Ефрем е убеден, че с това решение на Църковния съд се е създало разделение в Българската Старостилна Православна Църква. Според йеромонах Ефрем именно това църковно-съдебно решение, а не действията на йеромонах Касиан, е нанесло рана на Църквата ни.

2. Йеромонах Ефрем окачествява действията на архиерея и на Църковния съвет, както по отношение на йеромонах Касиан, така и спрямо него самия, като злонамерени и предубедени.

3. В разрез с най-елементарните норми на православно църковно и йерейско съзнание, и в грубо нарушение на каноническите норми йеромонах Ефрем си позволява без знанието на своя епископ да извършва свещенодействие в манастир на отстранения от клира на Българската Старостилна Православна Църква йеромонах Касиан.

Накратко описаните действия и изявления на йеромонах Ефрем съставляват нарушения на църковните канони, както следва:

1. Изложеното в т. 1 – 2 е пряко нарушение на 55 и 56 Апостолско правило, а също и на 4 правило на ІV Всел. събор („Ония, които… прекарват монашески живот… да не се намесват и да не взимат участие нито в църковни, нито в гражданска работи, … освен тогава само когато епископът на града по необходима нужда им позволи това”).

2. Изложеното в т. 3 е нарушение на 39 Апостолско правило и на 57 правило на Лаодикийския събор („презвитери да не правят нищо без знанието на епископа си”); на 10 Апостолско правило и на 2 правило на Антиохийския събор („Ако се окаже, че някой епископ, презвитер или дякон, или който и да е от клира, общува [църковно] с отлъчени от общение, нека бъде и сам вън от общение като такъв, който причинява безчинство в църковния ред”).

Въз основа на подробно описаните в пълния текст на Решението си мотиви и като взе пред вид:

1. Нежеланието на йеромонах Ефрем – въпреки нееднократните подкани, отправени към него от архиерея и от членове на Църковния съвет – да прояви самокритичност, скромност, монашеско смирение и да принесе покаяние за своите вредоносни възгледи, изказвания и поведение.

2. Недопустимостта – въпреки искреното съжаление за самия йеромонах Ефрем – да се правят компромиси по въпроси и простъпки, които засягат и увреждат единството на нашата Църква, църковно-йерархичиния ред и православното църковно съзнание

ЦЪРКОВНИЯТ СЪД НА БЪЛГАРСКАТА СТАРОСТИЛНА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА

РЕШИ:

С цел духовно изправление на йеромонах Ефрем (Раденков) се определя за временно местопребиваване домът на расофорния монах Йоан (Раев) в с. Добромирка, Великоърновска област, като до принасянето на покаяние от негова страна или до възникване на необходимост от налагане на по-тежка църковно-наказателна мярка, му се забранява да извършва каквото и да е свещенодействие и да носи нагръден свещенически кръст. Йеромонах Ефрем може да се черкува и по установения ред да се причастява със светите Христови Тайни в параклиса „Св. преподобномъченик Онуфрий Габровски” в гр. Габрово.

Църковният съд и Църковният съвет на Българската Старостилна Православна Църква обръщат внимание на всички, които смятат себе си за част от нейното паство, че предвид наложеното на йеромонах Ефрем запрещение, не би трябвало да се обръщат към него за извършване на каквото и да е свещенодействие, включително и свещеническо благословение.

СЕКРЕТАР НА ЦЪРКОВНИЯ СЪД:

Злати Златев

 


© 2008 - The (Old Calendar) Orthodox Church of Bulgaria
http://bulgarian-orthodox-church.org

Contacts:

e-mail address for contacts - gif picture
[guestbook]