Извадка от протокола от заседанието на Архиерейския Синод на Руската Православна Задгранична Църква от 28-29 август 2020 г.

Журнал №1

Доклад: За формиране на самостоятелен Архиерейски Синод на Българската Православна Старостилна Църква.

Становище: След обсъждания единодушно бе прието следното

Решение:

Във връзка с формирането на самостоятелен Архиерейски Синод на Българската Православна Старостилна Църква (Българската Истинно-православна Църква)

Във връзка с хиротонията на епископ Серафим и формирането на Висш орган на нейното управление – самостоятелен Архиерейски Синод на Българската Истинно-православна Църква – нашият Архиерейски Синод поздравява Предстоятеля на Българската ИПЦ Триадицкия митрополит Фотий и Техни Преосвещенства епископите Виктор и Серафим, и в тяхно лице цялото българско духовенство и паство, с това забележително не само за Българската, но и за всички наши братски Старостилни църкви събитие.

Благодарим на Бога, че ни даде възможност да внесем своята малка лепта в това забележително събитие. Синодът също така изразява благодарност на архиепископ Георги, на епископите Кирил, Никон и Антим за дейното им участие в качеството им на временни членове на Синода на Българската ИПЦ.

Нека Бог да благослови Българската Истинно-православна Църква и да ѝ даде мирно житие и процъфтяване!

Превод от руски език