Българска Православна Старостилна Църква

Престави се в Господа йеромонах Теофан (Николов)


На 17 септември (4 септември ст. ст.) 2018 г., след продължително тежко боледуване премина във вечността дългогодишният ефимерий на Княжевския девически манастир „Покров на Пресвета Богородица“ йеромонах Теофан (Николов), роден на 2 ноември 1939 г.

Милостивият Бог да прости волните и неволните прегрешения на новопреставения свой служител и да упокои душата му в Небесните Си селения – там, дето няма нито болка, нито печал, но безкраен живот.

Опелото ще бъде отслужено на 18 септември (5 септември ст. ст.) в храма „Св. апостол и евангелист Лука“ в Княжевския манастир от 17:00 часа.

йеромонах Теофан (Николов)

inform@bulgarian-orthodox-church.org