Българска Православна Старостилна Църква


Скръбна вест


инокиня Ксения

На 26 февруари 2019 г., след продължително боледуване, се престави в Господа нашата обична сестра расофорна монахиня Ксения (Господинова) родена на 12 юли 1928 г.

Отиде си от нас още една от възрастните сестри на княжевския Покровски манастир. Десетилетия наред с рядко трудолюбие и отговорност тя изпълняваше послушанията си в манастирското стопанство и домакинство. Отличаваше се със сърдечна простота, беше открита и дружелюбна с хората, състрадавайки им в техните трудности и скърби. И в напреднала възраст тя продължаваше да взема сърдечно участие в манастирския живот, като желаеше да предаде натрупания практически опит на по-младите сестри.

На Господа бе угодно в края на живота ѝ да я посети с болести и страдания, та да я отдели от земните грижи и да насочи мислите ѝ към преминаването в отвъдния свят. В този период сестра Ксения задълбочи искрената си и простодушна вяра, като с топли молитви се обръщаше за помощ към Божията Майка и любимите си светци. В такава нейна духовна нагласа, в тишина и умиротвореност, Всеблагият Бог призова душата ѝ в отвъдния свят с настъпването на светлия празник в чест на основателя на обителта ни светител Серафим Софийски.

Нека от сърце се помолим Бог да прости волните и неволни нейни грехове и да я удостои със Своята милост – вечен покой и радост в Небесното царство.

От дълбоко опечалените сестри на Княжевската света обител “Покров на Пресвета Богородица”


inform@bulgarian-orthodox-church.org