Българска Православна Старостилна Църква


Скръбна вест


мать Евфросиния

С покруса съобщаваме, че на 1 февруари 2019 г., след непродължително боледуване, се престави в Господа нашата обична сестра монахиня Евфросиния (Кацарова) родена на 5 април 1934 г.

От ученическа възраст тя обиква монашеския живот и през 1955 г. с цената на немалки трудности, едва 21-годишна, се присъединява към сестринството на новообразуваната обител “Покров на Пресвета Богородица”. Особено влияние върху духовния ѝ път оказва нейната гимназиална учителка – покойната монахиня Серафима (Ястребова), чрез която тя има щастието да се срещне и да получи отеческо благословение за духовен живот от светител Серафим Софийски.

В своето монашество монахиня Евфросиния е пример на послушание, отговорност, скромност и доброта. Тя е дългогодишен секретар на матушка игумения Серафима и член на Манастирския събор. Изпълнявайки това послушание през трудните години на атеистичния режим, тя, въпреки изключително кроткия си и миролюбив характер, неведнъж твърдо отстоява пред църковните и светските власти манастирската позиция на вярност към светоотеческото предание.

Едно от послушанията ѝ бе да посреща гостите на манастира. С топлината на сърцето си тя им помагаше в техните скърби и изкушения, като винаги вземаше присърце трудностите им, молеше се за тях и скромно споделяше насоки, почерпени от светоотеческата мъдрост.

Монахиня Евфросиния завинаги ще остане за нас пример за монашески живот със своето искрено смирение, търпение, скромност, деликатност и благост, както и с усърдието си към молитвата до сетния час.

Нека от сърце се помолим Господ да прости нейните волни и неволни прегрешения и да всели душата ѝ в Небесното царство!

Опелото и погребението ще се извършат в Княжевската св. обител “Покров на Пресвета Богородица” на 3 февруари (неделя) от 16 часа.

От опечалените сестри на Княжевския манастир “Покров на Пресвета Богородица”


inform@bulgarian-orthodox-church.org