Известие

Братя и сестри,

От името на Фондация „Свети Седмочисленици“ благодарим на всички, които жертвено помагат за дейността ѝ.

Във връзка с приключването на счетоводната година, онези от вас, които желаят да получат документ за извършените дарения към фондацията, биха могли да направят заявка на адрес fondacia.svsedmochislenici@gmail.com. Издаденият от фондацията документ Ви дава право на данъчни облекчения както за физическите, така и за юридическите лица, извършили даренията.

От управителния съвет на Фондация „Свети Седмочисленици“